Select Page

Mine kompetencer

Helsingør Jobcenter – kommunikation
En løntilskudsstilling som kommunikationsmedarbejder i Helsingørs jobcenter har styrket mine kompetencer inden for journalistik. Jeg har fundet og skrevet 10 historier hvoraf fire er kommet i Helsingør Dagblad.

DTU Fotonik – kommunikation
Syv år som ene kommunikationsmedarbejder på et institut på DTU gav mig erfaring hele vejen rundt om kommunikationsopgaverne. Arbejdet bredte sig over både intern og ekstern kommunikation, skriftlig og grafisk, digitalt såvel som trykt. Specifikt inkluderede det hjemmesideopbygning og vedligeholdelse; PR-materialer såsom brochurer, foldere, T-shirts og bogproduktion; instituttets interne nyhedsbrev og intranet; produktion af tre bøger: Optiske Horisonter, Beyond Optical Horizons og Light Unseen, formidling på Facebook af og om sommerskoler og konferencer; gennemarbejdning og oversættelse af tekster fra forskerne til brug i formidlingen.